DE SENSEI

Over Willem

Willem woont met zijn vrouw in Limburg, vlakbij Roermond. Vanuit Amsterdam ziet hij dat meer als een emigratie dan als een verhuizing, trouwens. Hij geniet volop van de rust, de ruimte en het bourgondische leven.

Meer weten over Willems opleidingen en ervaring?

Opleiding & Ervaring

In de 35 jaar dat Willem (1954) in Amsterdam in uniform op straat liep, is het maar 2x tot een fysiek optreden gekomen. Verder wist hij door zijn optreden situaties te de-escaleren. En dat lag niet aan zijn verschijning: zijn lengte van 1,69 meter boezemt nauwelijks angst in.

Door verder te kijken dan het gedrag en op de juiste manier een opmerking, een vraag of een grap te plaatsen of juist non-verbaal te reageren, haalt hij de kou uit de lucht.

Deze vaardigheid bleef niet onopgemerkt: al ruim 40 jaar is Willem weerbaarheidstrainer. Eerst bij de Nautische Dienst van Amsterdam en verder bij verschillende asielzoekerscentra, Jeugdzorg Amsterdam, GGD Flevoland, Autismezorg Almere en verschillende basisscholen en BSO’s in Limburg en Noord-Brabant. Zijn werkervaring ligt dus niet alleen bij particulieren, maar ook bij minderheidsgroeperingen, asielzoekers en jeugddelinquenten en bij kinderen met o.a. autisme en ADHD in het speciaal onderwijs.

Hierbij vindt hij het belangrijk het gedrag te doorzien dat oorzaak is van de problemen van kinderen en volwassenen en hen een zekere mate van zelfredzaamheid aan te leren. Daarnaast is hij alert op signalen van mishandeling, pesten, manipulatie etc.

Daarnaast zijn budo/zelfverdedigingssporten als karate en judo een rode draad in zijn leven. Vanaf 1974 beoefent hij deze zelf, vanaf 1980 ging hij hierin ook lesgeven. Later kwamen daar ook andere oosterse bewegingsvormen bij, zoals Tai Chi en Qi Gong.

Al deze vaardigheden en kennis past Willem regelmatig toe tijdens zijn weerbaarheidstrainingen.

Verder heeft hij zich gekwalificeerd als IEMT-, EMDR-, en NLP- practitioner en hypnotherapeut.

Willem werkt graag met jongeren en jongvolwassenen, maar het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd bevalt hem ook erg goed.

Willem: ‘Ik vind het zó belangrijk dat kinderen, jongeren weerbaar zijn. Dat ze zelfvertrouwen hebben, hun grenzen kunnen aangeven. Dat ze de krijger in henzelf ontdekken. Dat ze op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen. Dit geldt nog sterker voor meisjes dan voor jongens. Wist je dat meisjes 8x meer kans hebben dan jongens om lastiggevallen te worden, of erger?! En het gevaar komt in veel gevallen van dichtbij. Het is niet altijd die enge man in de bosjes.’

Willem is een rasechter Amsterdammer. Hij is recht voor zijn raap en zegt waar het op staat. Ook tijdens zijn trainingen. Dat kan natuurlijk heel confronterend zijn, maar werken doet het wel.

Zijn levenservaring heeft hem als trainer en coach gevormd.

In de zes jaar dat hij beroepsmilitair was, heeft hij geleerd te presteren tijdens stressvolle momenten en alert te zijn op levensbedreigende situaties. Hij leerde van fouten en paste oplossingen toe die soms onmogelijk leken.

Thuis is Willem mantelzorger: zijn echtgenote heeft MS. ‘We hebben deze situatie moeten aanvaarden. We leven in het moment en dit heeft een spirituele verdieping veroorzaakt.’

Ook zijn beide ouders heeft hij verzorgd. Zijn moeder met dementie de laatste twee jaar van haar leven, tot het laatste moment. Zijn vader, die na ernstig nierfalen koos voor euthanasie.


‘Wat het mij geleerd heeft? Om nooit weg te lopen voor je problemen, nooit op te geven. Ik gebruik de metafoor van ijsblokjes. Een probleem of trauma is een samengeperste klomp van emotie. Als je ervoor wegloopt, blijft het altijd aanwezig. Maar als je met aandacht naar dit gevoel toegaat, zonder te oordelen of veroordelen, het gewoon laat zijn zoals het op dat ogenblik is met een gevoel van liefde, dan zal het smelten. Net als warmte doet bij ijsblokjes.’