CURRICULUM VITAE

Opleiding & Ervaring

2020: Docent weerbaarheid groep 1 t/m 8, Openbare Basisschool De Kasteeltuin, Roermond


1980 - 2020: Nautische medewerker A bij Waternet Amsterdam.

Mijn taak is het geven van lessen weerbaarheid/gevaarbeheersing aan instromend personeel. Daarnaast coördineer ik en geef ik operationeel leiding aan personeel.


2018:  Docent weerbaarheid BCO/onderwijsadvies/Limburg en Brabant

Mijn taak is het verzorgen van wekelijkse trainingen weerbaarheid voor groep 6 ,7 en 8 van het basis- en speciaal onderwijs t.b.v. het Marietje Kessel Project.


2017: Werkzaam als EMDR/IEMT practitioner

Sessies verzorgen voor kinderen en volwassen cliënten. De emotie-regulerende werking van IEMT is zeer doeltreffend en uitermate geschikt voor mensen in uiteenlopende situaties.


2017: Diploma Eerste opvang trauma slachtoffers bij Waternet


2017: Opleiding regressie therapeut


2016: Diploma IEMT/EMDR practitioner


2016: Opleiding Master Hypnotherapie, mensen coachen via hypnotherapie en NLP


2000 - 2016: Docent weerbaarheid voor GGD Flevoland

Mijn taak is het verzorgen van wekelijkse trainingen weerbaarheid voor groep 6 ,7 en 8 van het basis- en speciaal onderwijs.


1996 t/m 2016: Docent zelfverdediging

Het verzorgen van lessen fysieke zelfverdediging op eigen sportvereniging voor kinderen, volwassen en senioren. Mijn taak was hen fysieke vaardigheden aan te leren die praktisch toepasbaar waren op straatsituaties, dit geheel binnen de wettelijke kaders.


2015 t/m 2017: Docent weerbaarheid t.b.v. de Moslims van Almere

Verzorgen van trainingen van deze doelgroep vanuit hun levensfilosofie.


2014 en 2015: Werkzaam als hypnotherapeut

Sessies verzorgen voor cliënten met bijvoorbeeld burn-out en stress gerelateerde problemen.


2014: Diploma practitioner Hypnotherapie


2010 t/m 2013: Docent weerbaarheid voor Autisme Almere

Verzorgen van weerbaarheidslessen met behulp van paarden op privé-stal.

2012: Certificaat Leidinggeven Coördinatoren Waternet Amsterdam

2012: Docent RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing) voor BOA

Mijn taak is het opleiden van Buitengewoon Opsporingsambtenaren, zodat zij voldoen aan de theoretische en praktische eisen van de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar


2010: Tarot reading verzorgen 


2009: Certificaat coachen personal readiness


2009: Coachen medewerkers


2009: S.P.E.A.R. Coach


2007: Certificaat communiceren pubers en adolescenten Martine Delfos 


2007: Certificaat coachen medewerkers ambtenaren Gemeente Amsterdam


2005: Master Reiki opleiding 


2005: Docent weerbaarheid Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (N.I.S.B.)

 • Trainen van mentale en verbale weerbaarheid met o.a. oefeningen en methoden uit assertiviteitstrainingen, energetisch werk en hulpverlening;
 • Op groeps- en individueel niveau werken in de lessen: openstaan voor gesprekken en inspringen  op problemen. Ik werk met rollenspelen, groepsgesprekken en stellingenspelen.
 • Informatie geven over o.a. juridische kwesties en het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag.
 • De grens kennen tussen weerbaarheid en hulpverlenen.
 • Ik herken signalen voor slachtofferschap van grensoverschrijdend gedrag en stel gevoelige onderwerpen op een juiste manier aan de orde.


2005: Specialisatie weerbaarheid docent gevaarbeheersing


2004: Docent gevaarbeheersing C.I.O.S. Sittard

Trainingen verzorgen rondom het zeer actuele thema agressie & geweld, voor overheidspersoneel (Politie, Koninklijke Marechaussee, Defensie, bijzondere opsporingsambtenaren, ambtenaren sociale dienst) en andere beroepsgroepen zoals bewakingspersoneel, horecaportiers, winkelpersoneel, conciërges, leraren, stewards, personeel thuiszorg, ambulancepersoneel en taxichauffeurs.


1996 -1999: Trainer weerbaarheid voor Jeugdzorg Amsterdam

Mijn taak was om jeugddelinquenten die passief gedrag vertoonden en steeds weer terugvielen in hun oude gewoontes inzicht te geven in hun (uitzichtloze) gedrag en hen te motiveren dit te veranderen.

1996: Docent Karate N.C.S.

Zelfstandig leiding- en lesgeven in de elementaire beoefening van Martial Arts.

Behaalde kwalificatie: NCS-Budo Martial-Arts Instructeur A (Niveau 3).


1993 t/m 1996: Docent weerbaarheid in de AZC Leiden en Alkmaar

Ik verzorgde lessen fysieke en mentale weerbaarheid voor asielzoekers. Mijn taak was om hen te motiveren en te activeren. Door de spanningen onderling en soms uitzichtloze situaties vertoonden de bewoners zeer negatief gedrag.


1990 t/m 1996: Bijzonder opsporingsambtenaar gemeentepolitie Amsterdam


1990 t/m 1993: Docent weerbaarheid in het AZC Drachten

Ik verzorgde lessen mentale en fysiek weerbaarheid voor minderjarige asielzoekers. Zij hadden last van grensoverschrijdend gedrag van publiek dat zij als discriminerend kwetsend ervoeren. Mijn taak was ervoor te zorgen dat zij op een sociaal vaardige manier hun grenzen aangaven.


1985 t/m 1990: Docent weerbaarheid/gevaarbeheersing bij gemeentepolitie Amsterdam

Ik verzorgde trainingen weerbaarheid en conflicthantering voor onbezoldigd ambtenaren (B.O.A.)

Mijn taak was deze geüniformeerde ambtenaren handvatten te geven in het uitvoeren van hun taak richting de inwoners van Amsterdam. Ook moest ik optreden in wettelijke kaders en verdachten staande houden.


1980 t/m 1990: Algemeen opsporingsambtenaar gemeentepolitie Amsterdam


1974 t/m 1980: Beroepsmilitair Koninklijke Marine


1969 t/m 1974: Middelbaar beroepsonderwijs Elektrotechniek


Verder:

 • 1e Dan Kyokushin karate
 • 2e Dan Wado-ryu Karate
 • 1e Dan Judo
 • 4e Kyu Yoseikan Aikijujutsu
 • Reiki Master
 • Tai Chi Yang-stijl
 • Qi Gong