je bent sterk!

OPLEIDINGEN & CERTIFICATEN

WERKERVARING

1990 t/m 1996 Bijzonder opsporingsambtenaar gemeentepolitie Amsterdam

1980 t/m 1990 Algemeen opsporingsambtenaar gemeentepolitie Amsterdam

1974 t/m 1980 Beroepsmilitair Koninklijke Marine

1969 t/m 1974 Middelbaar beroepsonderwijs Elektrotechniek

2017      opleiding eerste opvang trauma slachtoffers bij Waternet

2016      IEMT/EMDR Practitioner

2016      Master hypnotherapeut 
Mensen coachen via hypnotherapie en NLP

2014      Practitioner Hypnotherapeut

2012      Docent RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing) voor BOA                  
Buitengewoon opsporingsambtenaren opleiden, zodat zij voldoen aan de theoretische en praktische eisen van de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

2012     Leiding geven voor coördinatoren

2009     Coachen medewerkers

2009     S.P.E.A.R. Coach

2005     Specialisatie weerbaarheid docent gevaarbeheersing

2005  Docent weerbaarheid N.I.S.B.

– Trainen van mentale en verbale weerbaarheid met

o.a. oefeningen en methoden uit assertiviteitstrainingen, energetisch werk en hulpverlening.

– Op groeps- en individueel niveau werken in de lessen: openstaan voor gesprekken en inspringen  op problemen. Ik werk met rollenspelen, groepsgesprekken en stellingenspelen.

– Informatie geven over o.a. juridische kwesties en het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag.

– De grens kennen tussen weerbaarheid en hulpverlenen.

– Ik herken signalen voor slachtofferschap van grensoverschrijdend gedrag en stel gevoelige onderwerpen op een juiste manier aan de orde.


2004       Docent gevaarbeheersing C.I.O.S. Sittard

Trainingen verzorgen rondom het zeer actuele thema agressie & geweld.Voor overheidspersoneel (Politie, Koninklijke Marechaussee, Defensie, bijzondere opsporingsambtenaren, ambtenaren sociale dienst) en andere beroepsgroepen zoals bewakingspersoneel, horecaportiers, winkelpersoneel, conciërges, leraren, stewards, personeel thuiszorg, ambulancepersoneel en taxichauffeurs.


1996       Docent Karate N.C.S.

Zelfstandig leiding- en lesgeven in de elementaire beoefening van Martial Arts.

Behaalde kwalificatie: NCS-Budo Martial-Arts Instructeur A (Niveau 3).


Extra

1e Dan kyokushin karate

2e Dan Wao ryu Karate

1e Dan Judo

4e kyu yosiekan aikijujtsu

Reiki Master

Tai chi yang stijl

Chi gung

2018  Docent weerbaarheid

BCO/onderwijsadvies/Limburg en Brabant

Mijn taak is het verzorgen van wekelijkse trainingen weerbaarheid voor groep 6 ,7 en 8 van het basis- en speciaal onderwijs. T.b.v. Marietje Kessel Project.

2017 EMDR/IEMT practitioner

Sessies verzorgen voor kinderen en volwassen cliënten. Deze methode is uitermate geschikt en is zeer doeltreffend voor mensen in uiteenlopende situaties.

De emotie-regulerende werking van IEMT is zeer doeltreffend.


2014 en 2015      Hypnotherapeut

Sessies verzorgen voor cliënten met bijvoorbeeld burn-out en stres gerelateerde problemen.


2015 t/m 2017

Docent weerbaarheid T.B.V de Moslims van Almere

Verzorgen van trainingen van deze doelgroep vanuit hun levensfilosofie.


2010 t/m 2013

Docent weerbaarheid voor Autisme Almere

Verzorgen van weerbaarheid lessen met behulp van paarden op privé stal.


2000 t/m heden     

Docent weerbaarheid voor GGD Flevoland

Mijn taak is het verzorgen van wekelijkse trainingen weerbaarheid voor groep 6 ,7 en 8 van het basis- en speciaal onderwijs.


1996 tot 2015      Docent zelfverdediging

Verzorgen van lessen fysieke zelfverdediging op eigen sportvereniging en voor kinderen, volwassen en senioren. Mijn taak was hen fysieke vaardig heden aan te leren die praktisch toepas baar waren op straatsituaties, dit geheel binnen de wettelijke kaders.


1996 -1997

Trainer weerbaarheid voor Jeugdzorg Amsterdam

Mijn taak was om jeugddelinquenten die passief gedrag vertoonden en steeds weer terugvielen in hun oude gewoontes inzicht te geven in hun (uitzichtloze) gedrag en hen te motiveren dit te veranderen.


1993 t/m 1996      

Docent weerbaarheid in de AZC Leiden en Alkmaar

Ik verzorgde lessen fysieke en mentale weerbaarheid voor asielzoekers. Mijn taak was om hen te motiveren en te activeren. Door de spanningen onderling en soms uitzichtloze situaties vertoonden de bewoners zeer negatief gedrag.


1990 t/m 1993      

Docent weerbaarheid in het AZC Drachten

Ik verzorgde lessen mentale en fysiek weerbaarheid voor minderjarige asielzoekers. Zij hadden last van g grensoverschrijdend gedrag van publiek dat zij als discriminerend kwetsend ervoeren. Mijn taak was ervoor te zorgen dat zij op een sociaalvaardige manier hun grenzen aangaven.


1985 t/m 1990      

Docent weerbaarheid/gevaarbeheersing bij gemeentepolitie Amsterdam

Ik verzorgde trainingen weerbaarheid en conflicthantering voor onbezoldigd ambtenaren (B.O.A.)

Mijn taak was deze geüniformeerde ambtenaren handvatten te geven in het uitvoeren van hun taak voor inwoners van Amsterdam. Ook moest ik optreden in wettelijke kaders en verdachten staande houden.

1980 t/m 1983

In en verkoop bloemen en planten t.b.v. ambulante handel.


1983 t/m1993

Verkoop  heren confectie op week  markten in Amsterdam en het Gooi


1980- heden

Nautische medewerker A bij Waternet Amsterdam

Mijn taak is het geven van lessen weerbaarheid/gevaarsbehersing aan instromend personeel. Daarnaast coördineer en geef operationeel leiding aan personeel.