je bent sterk!

WEERBAARHEID

Indien je geen vaardigheden bezit om jouw grenzen te verdedigen ben je weerloos en dus kwetsbaar. Het verdedigen van je persoonlijke ruimte is dan ook een noodzakelijke mix van de juiste mentale, sociale, en emotionele vaardigheden.

De centrale thema’s van het programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis is het mogelijk aandacht te hebben voor thema’s als veiligheid, integriteit, assertiviteit, communicatie, en het vinden van de eigen weg in het leven. Kinderen leren hun intuïtie te vertrouwen en verbindingen te maken met anderen (solidariteit). Vanuit dit besef van solidariteit wordt een direct verband gelegd met het ontwikkelen van besef van waarden, normen en omgangsvormen.

OVER WILLEM

WEERBAARHEID

CONTACT